top of page

Realizace na míru

Společnost ATLAS Europe si zakládá především na základních principech, které zajišťují spokojenost našich klientů. Jedná se především o:

  • osobní kontakt s klientem včetně postupného vytvoření neformálních vazeb

  • zpracování požadavků klienta podle jeho potřeb a požadavků 

  • vypuštění funkcí, které klient nepotřebuje a ani nepožaduje

  • flexibilní úpravy systému v závislosti na měnících se potřebách klienta

  • nepřetržitá hotline, kdy jsme připraveni řešit provozní problémy kdykoliv to klient požaduje tak, aby nebyla ohrožena jeho činnost

I přes naše více méně individuelní řešení pro každého klienta se nám daří udržet ceny na velmi nízké úrovni. Je to především díky minimalizaci provozních nákladů a současně vyhledáváním optimálních komponentů externích dodavatelů (kupříkladu kamery, dodavatele kabeláže, apod.)

Systém ATLAS Europe je spolu s případnými rozšiřujícími moduly realizován formou dodávky na klíč na základě smlouvy o dílo. Konkrétní rozsah nasazení je nutné vždy posoudit formou jednání se zákazníkem s následným zpracováním cenové nabídky případně provedením a vyhodnocením pilotního projektu.

bottom of page