top of page

Produkty

Automatizovaný dispečerský systém ATLAS Europe - jeho nasazení umožní efektivitu  a kontrolu provozu vozového parku

 • Aktuální informace o poloze vozidel

 • Automatické sledování pohybu vozidel

 • Zobrazení historie pohybu vozidel

 • Vytváření detailní knihy jízd

 • Alarmová hlášení na dispečink

 • Sledování úbytku paliva

 • Textová komunikace s řidičem

 • Optimalizace logistiky

 • Rychlá návratnost investic

 • Návaznost na informační systémy

Výhody nasazení systému ATLAS Europe

1. Flexibilita

 

Produkt ATLAS Europe je koncipován jako datově i funkčně otevřený systém, který umožňuje aplikacím třetích stran plně využít všech jeho funkcí. Ty jsou dostupné z libovolné hardwarové i softwarové platformy pomocí rozhraní založeného na XML-RPC serveru pro platformu Windows je dále možné napojit zákaznickou DLL knihovnu, která zajistí specializovanou obsluhu událostí systému ATLAS Europe nad rámec standardních funkcí. Tím je zajištěna naprostá volnost a otevřenost systému vzhledem k požadavkům uživatele.

 

2. Optimalizace využití vozového parku

 

Vysoký stupeň informovanosti dispečera o situaci pomocí zobrazování všech vozidel v reálném čase na jedné mapě umožní optimalizovat nasazení vozidel podle momentální situace.

 

      •  Alarmy - mobilní jednotku MJ lze nastavit tak, že změna na vstupu (otevření zavření dveří, sepnutí alarmu ve vozidle, zavření otevření zadních dveří je vyhodnocena jako vznik alarmové situace na vozidle. Tato informace je poté prioritně zkomunikována do dispečerského centra, kde je vyhlášen poplach. Dispečer poté může situaci vyhodnotit a začít řešit podle určeného postupu.

      •  Jízdní řád - z dispečerského centra je možné definovat skupinu bodů s uvedením akce, kterou systém při překročení hranice bodu vykoná. Například hlášení o příjezdu do bodu, informace o vzdálenosti od bodu dle zadání dispečera a zaslání informace do dispečerského centra.

 

      •  Sledování činnosti návěsu - mikropočítač umístěný na návěsu umožňuje identifikovat zapřažený návěs, pomocí teplotních čidel měří teploty v nákladovém prostoru, sleduje motohodiny chladicího agregátu a eviduje otevření dveří nákladového prostoru.

 

       •  Komunikace s řidiči pomocí textových zpráv - tvorba SMS zpráv za použití adresáře a šablon často používaných SMS, možnost vícenásobného adresování zprávy, příjmu a archivace textových zpráv od řidičů. Pokud je funkční modul identifikace řidičů na vozidle, je podporována funkce poslání textové SMS řidiči konkrétního vozidla.

 

Podporujeme oba systémy přiřazení služebních telefonů, tedy telefon přiřazený na vozidlo a telefon přiřazený řidiči. Řidič může mít evidován větší počet telefonů (služební, soukromý apod.)

 

3. Dispečerské pracoviště

 

Dispečerská aplikace je základním pracovním nástrojem určeným převážně pro dispečery, případně techniky vozového parku. Program je od základu navržen pro práci dispečerů v dopravě a je vyvíjen v úzké spolupráci s jeho uživateli tak, aby pokud možno beze zbytku pokryl jejich každodenní potřeby.

 

Dispečink poskytuje následující funkce:

 

 • zobrazení aktuálních pozic vozidel na mapě

 • automatický výběr mapy ze seznamu dostupných map dle aktuální polohy vozidel

 • zobrazení pozice pro každé vozidlo v samostatném okně nebo po skupinách vozidel

 • automatické či ruční centrování a zoom mapy na vozidlo či na skupinu vozidel v rozsahu mapových podkladů

 • export aktuální pozice vozidla do v podstatě libovolného mapového software

 • dynamické sdružování vozidel do skupin a práce se skupinou jako celkem

 • výběr tvaru a barvy ikony pro zobrazení vozidel

 • záznam a využití uživatelských bodů v mapě a členění těchto bodů do skupin

 • zobrazení uživatelských bodů volitelnými (i vlastními) ikonami

 • přehrávání historie pohybu vozidel libovolně hluboko do minulosti

 • komunikace s vozidly pomocí SMS zpráv, jednotlivě nebo po skupinách

 • evidence činnosti řidiče hlášením v aplikaci SIM ToolKit (logistika, tankování)

 • vytváření knih jízd ve formě listu aplikace Microsoft Excel

 • sledování a vyhodnocení přechodů (nejen státních) hranic a výpočet doby pobytu vozidla v regionu • přístup jednotlivých dispečerů prostřednictvím uživatelského jména a hesla

 • možnost provozu na vzdáleném pracovišti (LAN, WAN)

 • dálkové nastavení parametrů jednotlivých mobilních jednotek ve vozidlech

4. Kniha jízd a identifikace řidiče

Kniha jízd, trvalý přehled nad vozovým parkem a následnou archivací dat. Detailní doklad o pohybu vozidla se statistickými údaji formou xlsx, csv a pdf dokumentu. Ke každé jízdě se může řidič hlásit pomocí:

 • Dallas klíče

 • Karty řidiče v digitálním tachografu

 • RFID čtečka

5. Přesná data přímo z CANové sběrnice vozidla

Jedná se o jednotnou informační bránu FMS (Fleet Management System). Protokol na bázi sběrnice CAN dle ISO 11898 pro použití v nákladních a užitkových vozidlech. Je-li vozidlo vyrobeno s tímto rozšířením, lze při záznamu a vysílání informací z vozidla využít mj. tyto standardní informace z paluby vozidla:

 

 • Okamžitá rychlost nápravy a přesný stav ujetých kilometrů

 • Poloha stavových přepínačů na tachografu

 • Okamžité a celkové otáčky a celkové motohodiny motoru

 • Provoz a celkové motohodiny PTO

 • Stav hladiny v palivové nádrži

 • Spotřeba paliva včetně celkové spotřeby

 • Teploty provozních kapalin ve vozidle

 • VIN vozidla

6. Informace z digitálního tachografu DTCO

Ve vozidlech, vybavených digitálním tachografem, lze identifikovat řidiče a spolujezdce pomocí jejich čipových karet. Tyto informace jsou doplněny stavem ujetých kilometrů a údaji o pracovním výkonu posádky

7. Sledování spotřeby nafty

 

Spotřeba nafty je sledována pomocí FMS sběrnice nebo případně kapacitního hladinoměru pro snímání hladiny v nádrži. Výhody kapacitního hladinoměru jsou následující:

 • Vysoká odolnost, absence pohyblivých mechanických dílů

 • Umožňuje spojité měření výšky hladiny pohonných hmot (nafty, bionafty a oleje)

 • Vysoká přesnost měření respektující změny dielektrických vlastností pohonných hmot (chemické složení paliva, příměsi v palivu, teplota)

 • Možnost propojení hladinoměrů do sítě pro vícenádržová řešení

 • Alarmový výstup krádeže nezávislý na provozním stavu vozidla

 • Energeticky úsporný režim

bottom of page