ATLAS Europe s.r.o

Společnost ATLAS Europe s.r.o. vznikla na podzim roku 2002 jako logické vyústění dlouhodobé spolupráce jejích zakladatelů a zaměstnanců na vývoji dispečerského systému sledování vozidel ATLAS Europe, který je zároveň naším hlavním produktem. Stavíme na mnohaletých zkušenostech s vývojem mikroelektronických aplikací, jejich výrobou, nasazením u zákazníků a servisem. Nad vlastními výrobky vytváříme obslužné programové prostředí, které umožňuje využívat jednotlivé moduly jako celistvý systém nebo jej propojovat s informačním systémem zákazníka. Za uplynulé období se nám podařilo etablovat se na trhu on-line sledovacích systémů na bázi GSM komunikace.

Naše společnost se zabývá vývojem, výrobou, distribucí, instalací a servisem satelitního navigačního systému na bázi družicové navigace GPS a mobilní komunikace GSM. Nad tímto produktem vytváříme rozšiřující aplikace vycházející z konkrétních požadavků našich zákazníků.

Mezi naše zákazníky patří řada významných českých i zahraničních dopravních společností. Jednotliví zákazníci kladou důraz na různé vlastnosti sledovacího systému, od prostého určení polohy vozového parku v reálném čase v rámci Česka, Slovenska i Evropy, přes sledování údajů z paluby vozidla ve formě knihy jízd (identifikace řidiče, evidence spotřeby paliva, průběh hladiny paliva v nádrži), přenášení logistických údajů mezi dispečerským centrem a řidičem, sledování údajů na vozidle či vozidlové soupravě (teplota v nákladovém prostoru, vstup do nákladového prostoru, evidence přípojného vozidla) až po sledování výkonu technologie nástavby (výkon vozidel zimní údržby, chod chladícího agregátu, činnost domíchávače betonu apod.). Častým požadavkem je také napojení systému sledování vozidel na firemní informační systém.

Dodávku obvykle řešíme formou instalace "na klíč", kdy v rámci pilotního nasazení prokážeme vhodnost implementace pro konkrétní použití, realizujeme případné změny a poté provedeme instalaci na vybraný vozidlový park zákazníka.