top of page

ATLAS Europe s.r.o

Společnost ATLAS Europe s.r.o. vznikla na podzim roku 2002 jako logické vyústění dlouhodobé spolupráce jejích zakladatelů a zaměstnanců na vývoji dispečerského systému sledování vozidel ATLAS Europe, který je zároveň naším hlavním produktem. Stavíme na mnohaletých zkušenostech s vývojem mikroelektronických aplikací, jejich výrobou, nasazením u zákazníků a servisem. Nad vlastními výrobky vytváříme obslužné programové prostředí, které umožňuje využívat jednotlivé moduly jako celistvý systém nebo jej propojovat s informačním systémem zákazníka. Za uplynulé období se nám podařilo etablovat se na trhu on-line sledovacích systémů na bázi GSM komunikace.

Naše společnost se zabývá vývojem, výrobou, distribucí, instalací a servisem satelitního navigačního systému na bázi družicové navigace GPS a mobilní komunikace GSM. Nad tímto produktem vytváříme rozšiřující aplikace vycházející z konkrétních požadavků našich zákazníků.

V poslední době rozšířila naše společnost okruh svých činností i na další oblasti, jako je vývoj softwaru, správa sítí, instalace a podobně i pro další nedopravní organizace.  

Dodávku obvykle řešíme formou instalace "na klíč", kdy v rámci pilotního nasazení prokážeme vhodnost implementace pro konkrétní použití, realizujeme případné změny a poté provedeme vlastní instalaci.

bottom of page